Jentenes trafikkaksjon jobber for å sette ungdomsulykker på dagsorden. Hvert år blir det drept to skoleklasser med ungdom i trafikken. Enda fler blir hardt skadde, og kan aldri leve et normalt liv etter ulykken uten hjelp og tilsyn.

Det er som regel tre faktorer som alene eller i kombinasjon tar unge liv i trafikken:

 1. Fart
 2. Rus
 3. Manglende bruk av bilbelte

Det er et tankekors at følgende tiltak ville gjort at det nærmest ikke hadde vært dødsulykker eller hard skadde i trafikken blant ungdom:

 1. Tilpasset farten etter forholdene,
 2. Ikke kjørt rusa på alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer
 3. Alltid brukt bilbelte.

Jentenes trafikkaksjon er for ungdom som bryr seg om seg selv og andre i trafikken. Målet med Jentenes trafikkaksjon er å invitere ungdom til å engasjere seg for å redusere antallet ungdommer som skades eller mister livet i trafikkulykker hvert år.

Jentenes trafikkaksjon ble startet i 2007, og er en landsdekkende aksjon for jenter i alderen 15-19 år. Så langt har 15 000 jenter fra hele landet vært med, og det blir stadig flere. Aksjonen er fullfinansiert gjennom Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). I 2012 har 17 av 19 fylker fullfinansiering til aksjonen.

Dør som passasjerer – når guttene kjører


Totalt sett omkommer det flere unge menn i trafikken. Dette er et stort problem. Men det vi sjeldent hører om er jentene. Statistikk viser at jenter i aldersgruppen 15-19 år dør som passasjerer i bil.

 • I seksårsperioden 2005-2010 har 20 jenter i alderen 15 til 19 år omkommet som bilpassasjerer.
 • De døde i til sammen 18 ulykker.
 • Kun i to av ulykkene satt det en kvinne bak rattet, 16 av sjåførene var menn.
 • I 12 av ulykkene var bilføreren en mann under 21 år.
 • 10 av bilførerne overlevde ulykkene, 9 av disse var menn.
 • 7 menn har blitt dømt for uaktsomt bildrap etter ulykkene. I tillegg kan ytterligere en mannlig bilfører bli tiltalt for bildrap.

Hvorfor jenter?


Før opprettelsen av aksjonene ble det gjennomført fokusgruppetester blandt ungdom mellom 15 og 19 år. Fokustgruppetestene viste at gutter er mindre mottakelige for trafikk-kampanjer enn jenter. I tillelgg viste testene at jenter både tørr og vil ta ansvar for seg selv når de blir redde i trafikken.

Trygg Trafikk ønsker altså ikke at jentene skal ta ansvar for guttas råkjøring, men vi vil at de skal ta ansvaret for seg selv og sitt eget liv i trafikken.

Gratis medlemskap


Alle jenter mellom 15 og 19 år får tilbud om å bli med å bry seg i Jentenes Trafikkaksjon. De får tilbudet om et gratis medlemskap året de starter på videregående, og medlemskapet varer 3 år til de er ferdig på videregående. Et medlemskap i Jentenes trafikkaksjon innebærer at medlemmene får kort i posten med trafikksikkerhetsbudskap, de får trafikksikker SMS, og får tilgang til aksjonens nettside jentenes.no. På netsiden møter medlemmene flere tusen jenter (og noen gutter) i Norge.

Nettsiden fungerer også som en blogg der alle medlemmene har skriverettigheter. På jentenes.no kan de diskutere trafikk og trafikksikkerhet, gi hverandre råd og tips, utveksle erfaringer eller skrive om ting de har opplevd i trafikken. De kan også spørre om ting de lurer på innen trafikksikkerhet og bilkjøring, og Trygg Trafikk svarer. Hvert år dør det to store skoleklasser. Enda fler blir hardt skadde, og kan aldri leve et normalt liv etter ulykken uten hjelp og tilsyn.

Ambassadørordning

I tillegg til medlemmene har aksjonen også jenteambassadører. Jenteambassadørene er aksjonens ansikt utad lokalt i fylkene. Deres oppgave er blant annet å arrangere stand på sin videregående skole for å verve ny medlemmer til aksjonen.

Nullvisjonen


Nullvisjonen er visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Trygg Trafikk støtter visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge om en veitrafikk der ingen blir drept eller hardt skadd. Trygg Trafikk er en landsdekkende medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

Vis at du er for nullvisjonen

Vis at du støtter sikker trafikk. Kjøp profilklær med logoer fra Printoz. For eksempel kan du lage en t-skjorte med teksten – ikke kjør bil hvis du er under påvirkning av alkohol.