BILBELTE

Unge bilpassasjerer ignorerer oftere å bruke bilbelte, sammenlignet med eldre passasjerer. Unge sjåfører har oftere ubelastede passasjerer enn eldre bilister. Så det er veldig annerledes. De tar større risiko i trafikken, og de er ikke like flinke til å sørge for at passasjerene har bilbelte i bilen.

En studie av drøyt 40 00 sjåfører og passasjerer i alderen 0-18 år som har blitt behandlet etter en bilulykke. Ulykkesstatistikken viser at noen få prosentpoeng manglet bilbelte. Når man sammenligner bruk av bilbelte mellom aldre, var det hovedsakelig ungdommer i alderen 12-18 år som ikke hadde hatt bilbelte i tilfelle kollisjon. Beltebruken er spesielt lav blant barn og unge i alderen 12 til 18 år. Da vil bruken avta til omtrent 80 prosent.

Et sikkerhetsbelte reduserer risikoen for å bli skadet eller drept med 50 til 60 prosent i tilfelle en ulykke. Det kunne også leses at hvis sjåføren var 20 år eller yngre, var passasjeregruppen uten bilbelte den største.