FART

Analyser viser at for høy fart er en medvirkende årsak i ca halvparten av dødsulykkene på norske veier. Tallene på drepte i trafikken i 2010 var 210. Av disse døde antas 105 å være døde som følge av for høy fart

Fart er ikke bare en årsak til ulykkene, men også avgjørende for hvor alvorlig ulykken blir. Jo høyrere fart, desto mer kraft blir du og kjøretøyet utsatt for ved en ulykke

Hvilken side av fartsgrensen er du på?

Resultat råkjørerundersøkelsen

I fjor som tidligere år har vi sendt ut en undersøkelse til jentenes-jentene om råkjøring. Nå har vi gått gjennom resultatene, og samlet de som kan være av interesse.

Denne gangen er det svært mange gutter og jenter som har svar på undersøkelsen. Det gleder vi oss selvfølgelig over! Og en stor takk til deg som har svart og sendt inn skjemaet. Det fine med denne undersøkelsen er at også guttene blir oppmerksom på Jentenes trafikkaksjon, samtidig som de kan reflektere rundt temaet råkjøring og hva råkjøring er for dem.

Hele* 403 jentener og 256 gutter returnerte svarskjemaet*. Dette er veldig bra oppslutning. Her er noen av resultatene som kan være interessante for dere å kjenne til:

Uansvarlig kjøring


– På spørsmål om hva guttene og jentene mener er “uforsvarlig kjøring for meg” er guttene og jentene i stor grad enig. 80,8% av jentene og 74,5% av guttene svarer at å kjøre 40 km/t over fartsgrensen i en 80-sone er uforsvarlig kjøring for dem.
– Det er overraskende få som ikke krysser av på at å kjøre 10 km/t over i 50-sonen eller 20 km/t over i 80-sonen er uforsvarlig kjøring. Over halvparten av guttene (57,9) har ikke krysset av for at de synes det er uforsvarlig å kjøre 20 km/t over i 80-sonen. 47,7 av jentene har ikke krysset av på tilsvarende spørsmål.
– 74,3% krysser ikke av at de mener det er uforsvarlig å kjøre 10 km/t over i 50-sonen, jentene 75,7%
– Over halvparten av gutter og jenter har ikke krysset av for at de mener det er uansvarlig å kjøre for fort for å rekke skole, trening eller fest. Det er bare 53,3% av jentene og 48,8% av guttene som mener det er uforsvarlig kjøring. Dette blir også bekreftet ved at svært få ville sagt fra i slike sammenhenger. Færre enn de som svarer at de synes det er uansvarlig ville sagt fra; bare 33,9% av jentene og 32,8 prosent av guttene ville sagt fra i en slik situasjon.
– 7 av 10 gutter forholder seg nøytrale til spørsmålet om det er uansvarlig å kjøre for fort på natten på en øde strekning. 35,9% jenter svarer det samme. 29,2% av jentene sier at de ville sagt fra.

Når vil du si i fra?


– Jentene og guttene svarer svært likt på spørsmålet om de mener det er uforsvarlig kjøring “å kjøre tett i bilen foran slik at avstanden er mindre enn 1 sekund; 87,1% av guttene og 90,3% av jentene mener dette er uforsvarlig kjøring for dem. 75,7% av guttene og 80,8% av jentene ville sagt i fra i en slik situasjon. Det er en veldig god tendens
– Flest jenter (91) av jentene sier i fra hvis sjåføren kjører så fort at passasjerene blir redde. Tilsvarende prosent jenter ville sagt i fra dersom den de sitter på med kjører etter å ha brukt narkotika.
– Flest gutter (82) sier i fra dersom sjåføren kjører så fort at passasjerene blir redde. 91,7% sier i fra dersom sjåføren kjører etter å ha brukt en eller annen type narkotika
– Færrest av jentene vil si i fra dersom sjåføren kjører 10km/t over i 50-sonen (bare 13,3% jenter og 13,8% av guttene svarer det samme)
– Færrest gutter vil si i fra dersom sjåføren akselererer kraftig, men uten å kjøre over fartsgrensen (10,5% av guttene svarer dette)

Hva tror du at vi kan lære av denne undersøkelsen? Og hva tror du det er viktig å bli flinkere til?